Ελαφρύς εξοπλισμός Έργου / Οδοστρωτήρες πεζού Χειριστή | Domicat


Selected Dimensions

Dimensions
A. Roller Drum width 650mm To 750 mm

Specification

Frequency – Hz 55 Hz

Frequency vpm 3300

Centrifugal Force kN 13/18 kN

Compaction Depth (Soil) cm 20/15cm

Travel Speed Km/h 2,5 Km/h

Efficiency m/hr 450m/hr

Engine Kubota,Hatz

Gross Power 8 hp to 10 hp
Operational
Operating Weight 550 kg to 700 kg

Fuel Capacity

Water Capacity

5 Lt

60Lt